giodo

Kier­masz Bożonarodzeniowy

12-​01-​2017 Wyświetleń:22 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

Trady­cją w naszej szkole jest odby­wa­jący się przed świę­tami Kier­masz Bożonar­o­dzeniowy. Tego dnia uczniowie sprzedają wyt­wory swoich dzi­ałań. W tym roku, pod opieką pań Mag­daleny Zaw­iłej, Alek­sandry Wietrznej, Beaty Michalskiej…

Czy­taj więcej

Mikoła­jkowe zawody pływackie

02-​01-​2017 Wyświetleń:59 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

W dniu 6 grud­nia 2016 r. uczest­niczyliśmy w zawodach pływac­kich, których celem było pro­mowanie akty­wności sportowej wśród dzieci i młodzieży ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem pop­u­laryza­cji pły­wa­nia oraz propagowanie zasad bez­piecznego zachowania…

Czy­taj więcej

Święta Bożego Nar­o­dzenia już tuż, tuż…

23-​12-​2016 Wyświetleń:72 Ważne Super User - avatar Super User

Czas Świąt Bożego Nar­o­dzenia coraz bliżej.Wokół już stoją pięknie przy­oz­do­bione choinki, błyszczą światełka, zewsząd sły­chać słowa kolęd i pastorałek.Wszyscy myślami jesteśmy przy wig­ili­jnym stole, nasze myśli kierują się ku wspólnym…

Czy­taj więcej

Konkurs pięknego czytania

23-​12-​2016 Wyświetleń:87 Ważne Super User - avatar Super User

14 grud­nia w naszym gim­nazjum odbył się Konkurs Pięknego Czy­ta­nia. Zadaniem uczniów było głośne i jak najpiękniejsze odczy­tanie wybranego frag­mentu dowol­nego dzieła Hen­ryka Sienkiewicza. Wybór nie przez przy­padek padł na…

Czy­taj więcej

Dzień Świętego Mikołaja

19-​12-​2016 Wyświetleń:50 Ważne Super User - avatar Super User

6 grud­nia, z racji „mikoła­jek”, emocje się­gały zen­itu. Uczniowie niecier­pli­wie czekali na prezenty. W związku z tym chłopcy z klasy 3b umilili wszys­tkim ten czas. Prze­brani odpowied­nio do dnia rozdali…

Czy­taj więcej

Zawody pływackie oraz koszykówki

19-​12-​2016 Wyświetleń:79 Ważne Super User - avatar Super User

Bardzo miło nam poin­for­mować, że nasi uczniowie odnieśli kole­jny sportowy sukces. 6 grud­nia uczest­niczyli w zawodach pływac­kich — Mikoła­jkowe Mis­tr­zostwa Śród­mieś­cia 2016.Reprezetowali nas:Łuniewski Julian 1dSmutniak Andrzej 3dSwół Amelia 2aZębala Mał­gorzata 2aMałachowska…

Czy­taj więcej

Międzyszkolny Konkurs Recy­ta­torski Poezj…

19-​12-​2016 Wyświetleń:58 Ważne Super User - avatar Super User

Dnia 7 grud­nia przed­staw­icielki naszego gim­nazjum wzięły udział w Międzyszkol­nym Konkur­sie Recy­ta­torskim Poezji Ks.Jana Twar­dowskiego zor­ga­ni­zowanym przez Gim­nazjum nr 22. W szranki o laur zwycięzcy stanęli uczniowie szkół pod­sta­wowych i…

Czy­taj więcej

Spotkanie klasy 2d z pis­arzem Andrzejem …

19-​12-​2016 Wyświetleń:35 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

1 grud­nia klasa 2d, w Bib­liotece Wojew­ódzkiej przy ul. Rajskiej, wzięła udział w spotka­niu z panem Andrze­jem Pilip­iukiem. Uczniowie wysłuchali jego wykładu na temat pis­arstwa, zadali szereg nur­tu­ją­cych ich pytań…

Czy­taj więcej
Zdobądź rzetelną wiedzę

Zdobądź rzetelną wiedzę

Czy­taj więcej
Wykreuj swoją przestrzeń

Wykreuj swoją przestrzeń

Czy­taj więcej
Zaprojektuj swoją przyszłość

Zapro­jek­tuj swoją przyszłość

Czy­taj więcej
Na dobry początek...

Na dobry początek…

Czy­taj więcej

Rekru­tacja

Zapro­jek­tuj swoją przyszłość…

Czy­taj dalej…

Egza­min gimnazjalny

Zdobądź wiedzę i dostań się do najlep­szego i wymar­zonego liceum

Czy­taj dalej…

Pro­jekty

Wykreuj swoją przestrzeń

Czy­taj dalej…

Go to top
JSN Boot tem­plate designed by Joom​laShine​.com