giodo

Świąteczne Kolę­dowanie z KGC

29-​01-​2017 Wyświetleń:83 Ważne Super User - avatar Super User

24 sty­cz­nia gościn­nie w naszym Gim­nazjum wys­tąpił chór gospel Krakow Gospel Choir. Został on zapros­zony z inic­jatywy Pani Edyty Zaremby, która jest jego członk­inią. Chór zachę­cił nas do wspól­nego kolędowania…

Czy­taj więcej

Pro­jekt Świadomy uczeń

29-​01-​2017 Wyświetleń:57 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

Nasze Gim­nazjum jest szkołą uczącą się, akty­wną i pode­j­mu­jącą roz­maite ciekawe, rozwi­ja­jące dzi­ała­nia. W związku z tym przys­tąpil­iśmy do pro­jektu Świadomy uczeń, którego koor­dy­na­torem jest Pani Anna Ostafin​.Na pro­jekt będą…

Czy­taj więcej

Konkurs pt. Mag­iczny świat Har­ryego Pott…

29-​01-​2017 Wyświetleń:36 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

Dom Kul­tury Podgórze zor­ga­ni­zował Konkurs pt.Magiczny świat Har­ryego Pot­tera. Uczniowie mogli przy­go­tować prace w różnych kat­e­go­ri­ach : plas­ty­cznej lub literackiej.Jedną z prac, pod opieką Pani Edyty Zaremby, napisała Kinga Haberek…

Czy­taj więcej

„Zdoby­wamy Odz­nakę Przy­ja­ciela Krakowa”

23-​01-​2017 Wyświetleń:55 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

Półme­tek spac­erów z PTTK w ramach akcji „Zdoby­wamy Odz­nakę Przy­ja­ciela Krakowa”. „Kraków secesyjny”- taki temat nosił niedzielny (22.01) spacer. Byliśmy m.in. w Domu Gar­ni­zonowym i w Jamie Micha­lika. W grud­niu byliśmy…

Czy­taj więcej

Konkurs Lit­er­acki pt. Kaz­imierz, miejsce…

20-​01-​2017 Wyświetleń:75 Ważne Super User - avatar Super User

Konkurs, o którym mowa w tytule, orga­ni­zowany jest przez Staromiejskie Cen­trum Kul­tury Młodzieży przy ul. Wietora. Jego celem jest zain­tere­sowanie dzieci i młodzieży przeszłoś­cią, his­torią, trady­c­jami, dorobkiem kul­tury Krakowa, krakowskiego…

Czy­taj więcej

Konkurs poe­t­y­cki pt. Tonacje młodości

20-​01-​2017 Wyświetleń:55 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

Z ogromną radoś­cią prag­niemy poin­for­mować, iż uczen­nice naszej szkoły, Kinga Haberek z kl.2a oraz Oli­wia Nowak z kl. 3a, zostały lau­re­atkami Konkursu Poe­t­y­ck­iego pt. Tonacje młodości u Alicji Tanew. Ich…

Czy­taj więcej

Dzień otwarty bib­lioteki w X Liceum Ogól…

20-​01-​2017 Wyświetleń:38 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

Dnia 5 sty­cz­nia uczniowie,pod opieką pani Joanny Cybuli, wzięli udział w dniu otwartym bib­lioteki X Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego. Na samym początku zostali uroczyś­cie przy­wi­tani przez panią wicedyrek­tor oraz młodzież X LO

Czy­taj więcej

Kier­masz Bożonarodzeniowy

12-​01-​2017 Wyświetleń:60 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

Trady­cją w naszej szkole jest odby­wa­jący się przed świę­tami Kier­masz Bożonar­o­dzeniowy. Tego dnia uczniowie sprzedają wyt­wory swoich dzi­ałań. W tym roku, pod opieką pań Mag­daleny Zaw­iłej, Alek­sandry Wietrznej, Beaty Michalskiej…

Czy­taj więcej
Zdobądź rzetelną wiedzę

Zdobądź rzetelną wiedzę

Czy­taj więcej
Wykreuj swoją przestrzeń

Wykreuj swoją przestrzeń

Czy­taj więcej
Zaprojektuj swoją przyszłość

Zapro­jek­tuj swoją przyszłość

Czy­taj więcej
Na dobry początek...

Na dobry początek…

Czy­taj więcej

Rekru­tacja

Zapro­jek­tuj swoją przyszłość…

Czy­taj dalej…

Egza­min gimnazjalny

Zdobądź wiedzę i dostań się do najlep­szego i wymar­zonego liceum

Czy­taj dalej…

Pro­jekty

Wykreuj swoją przestrzeń

Czy­taj dalej…

Go to top
JSN Boot tem­plate designed by Joom​laShine​.com